Reikalinga pagalba?

Susisiekite su mumis telefonu 8 655 61717 arba el. paštu info@taikoskelias.org
Mums reikalinga Jūsų pagalba!Paremkite mus

Mes bendraujame su

 • Cerkov
 • Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
 • Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
 • Klaipėdos teritorinė darbo birža
 • Juknaičių seniūnija
 • Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras
 • EQUASS

Mūsų siekis padėti ŽMOGUI. Mes visi turime teisę į viltį, džiaugsmą, prasmingą gyvenimą!

VIENYKIMĖS PRASMINGAM TIKSLUI - PADĖTI ŽMOGUI!

Tikrasis gyvenimas ir yra blaivybė, o alkoholis atima iš žmogaus viską, kas jam yra brangiausia…ir, paradoksas – žmogus pats už tai sumoka visomis prasmėmis: ir už degradacijos procesą, ir už jos pasekmes.

VšĮ "Taikos kelias" tikslas padėti žmonėms turintiems problemų su alkoholiu ar narkotikais bei įvairiomis priklausomybės ligomis.

Terapinė bendruomenė dirba, motyvuoja, suteikia pirmą pagalbą, padeda psichologiškai ir dvasiškai. Motyvuoja keisti gyvenimą ir stengiasi padėti žmogui atsistoti, integruotis į visuomenę kaip pilnaverčiui visuomenės nariui. Suteikia laikiną apgyvendinimą terapinės bendruomenės namuose, padeda susitvarkyti dokumentus, sprendžia klausimus susijusius su santykių atstatymu su artimaisiais, dirba su 12 žingsnių programa " Day top" , "Minesotos" programomis. Bendruomenėje gyvenama pagal nustatytą dienotvarkę.

VšĮ "Taikos kelias" nuolat tobulėja, bedradarbiauja su Lietuvos ir Tarptautinėmis organizacijomis, gerindama savo paslaugų kokybę ir atnaujindama programą bei suteikdama savo žmonėms geriausia pagalbą.

Mūsų organizacija yra Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos narė ir Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos narė, mūsų partneriai:

 • Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės dapartamentas
 • Šilutės policija
 • Anstolių rūmai
 • Šilutės darbo birža
 • Šilutės poliklinika
 • Šilutės raudonas kryžius
 • Probacijos tarnyba prie VRM Šilutės skyrius
 • Vidaus reikalų ministerija
 • VšĮ "Santalka"
 • Salotų baras "Mano guru" integracinis projektas priklausomiems asmenims
 • Stačiatikių bažnyčia Vilniuje ir Lietuvoje
 • LPF "Maisto bankas" Klaipėdos skyrius

   

Šiuo metu vykdome projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Planuojama, jog projekto metu 120 įstaigų dalyvaus EQUASS  diegimo procese, patobulins teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų kvalifikaciją ir turės galimybę 3 metų laikotarpiui įgyti EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2022 m.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

Tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projektas skirtas socialines paslaugas, apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, Lietuvoje teikiančioms valstybės ir savivaldybių viešosioms įstaigos, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms įstaigoms.
 

Pagrindinės projekto veiklos:

Specialistų kompetencijų stiprinimas:

 • EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas;
 • Projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.

Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:

 • Socialinių paslaugų įstaigų atranka;
 • Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose;
 • Išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas;
 • Poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.

Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:

 • Informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
 • Renginių organizavimas;
 • Informacijos sklaida žiniasklaidoje;
 • Apskrito stalo diskusijos.

 

 

Šiuo metu mūsų bendruomenė įgyvendina projektą kartu su partneriais:


PROJEKTAS NR. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

 „ASMENŲ,  PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ,  SOCIALINĖ INTEGRACIJA“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau - Projektas)“.  

Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

Projektas įgyvendinamas su 12 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens  atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę.  Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie  bendruomenės ir pan.